اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه

اطلاعیه شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

استقرار پروژه MIDRP در شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

سیستم یکپارچه میدآرپی، ازاول دی ماه ( ابتدای سال مالی جدید) در شرکت فولاد سیرجان ای...

هدف فولاد سيرجان ايرانيان جلوگيري از خروج سرمايه کشور است

مديرعامل شرکت فولاد سيرجان ايرانيان گفتند: هدف اصلي شرکت فولاد سيرجان ايرانيان تو...

معرفی فولاد سیرجان ایرانیان

شرکت فولاد سیرجان (سهامی خاص) در تاریخ 1388/08/16 طی شماره 362111 و به شناسه ملی 10104088225 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده وسپس به شرکت فولاد سیرجان ایرانیان (سهامی خاص) تغییر نام یافته است . این شرکت در حال حاضر یکی از شرکتهای تابعه شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (وابسته به بانک پاسارگاد) است.
دفاتر ستادی شرکت در تهران و کرمان و کارخانه های آن در شهرهای سیرجان و بردسیر استان کرمان واقع شده است.

معرفی فولاد سیرجان ایرانیان